Basisschool Merksem-Schoten

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de ouders, de personeelsleden en de lokale gemeenschap inspraak in de organisatie van de school, waarvoor het Schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De leden van deze raad worden om de vier jaar verkozen. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen. 

  • Vertegenwoordigers van de ouders :
    • Youssef Bouhoudan - Pieter De Bock - Elsie Verstraeten
  • Vertegenwoordigers van de leerkrachten :
    • Bart Baplu- Geert Van Staeyen - Gert Van den bergh (secretaris)
  • Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap :
    • Kris Van Landeghem (voorzitter)- Paul Hoppenbrouwers - Leo Van Loon 

Allen bereikbaar via het adres van de school.